Bygga tryggt med byggkalkyl

Oavsett om man planerar att bygga något till sig själv eller om det gäller byggen på jobbet, så behövs det byggkalkyler. Dagens byggkalkyler innefattar inte bara vanliga avstånd och höjd, utan de innefattar också de formler och kalkyler som försäkrar att man bygger enligt rådande regelverk och lagar. Det kan vara allt ifrån var på tomten man sätter bygget, vatten och avloppsregler till val av material beroende på klimat osv.

Kalkylera själv
Vissa saker brukar man säga att man kan bygga själv, men att kalkylera ska man lämna åt proffsen. Man kan visserligen komma ganska långt med ett bra program på datorn, men det kan sällan ta speciella omständigheter och andra intressenters åberopanden i åtanke när det räknar. Ett vanligt enkelt husbygge, även ritat och räknat på hemma, bör dubbelkollas och stödjas av någon sorts arkitekt. Just förbrukning och belastning av olika material kan kräva mer avancerade uträkningar.

Omkalkyleringar
Har man tänkt sig att bygga om eller bygga ut så behövs det också byggkalkyler. Med äldre byggnader kan man tom behöva mäta om dem för att vara på den säkra sidan. När det väl är gjort för man över informationen till ett byggkalkylsprogram som kan läsa om siffrorna och tala om exakt hur mycket ny eller extra belastning t ex ett nytt tak skulle kräva. Att sedan räkna om det i tid och kostnader blir då busenkelt.