Hur uppstod miljöterapi?

Under 1940-talet arbetade man med rehabilitering av soldater ifrån England som hade deltagit i andra världskriget. På så sätt började utvecklingen av miljöterapi eftersom det uppstod ett synsätt där man ville få soldaterna att deltaga i sin egna behandling (klienten var en intressent och inte endast en patient). I Sverige började metoden utvecklas först 30 år senare och tanken var att personalen inte skulle upplevas som hierarkisk och som överordnande. Vidare utvecklades området även till anda kamratgrupper, där personer som hade gått igenom samma problem kunde stötta varandra. Här skiljer det sig även i att man har utvecklat mer beteenderegler där tanken är att personen skall öka sitt ansvar i takt med att dennes hälsa förbättras. På så sätt kommer klienten alltmer in i de sociala normerna.

Vad genomför man som miljöterapeut?
En miljöterapeut arbetar med att använda den fysiska och sociala miljön som uppstår i vardagen för att kunna utveckla ett positivt beteende hos klienten. Som miljöterapeut lär man genom dagliga aktiviteter ut både sociala och praktiska färdigheter till den drabbade. Tanken är att man som miljöterapeuts skall integrera sin patienten med övriga personer i samhället. Det finns tillfällen där individen bor tillsammans med personalen, medan andra istället deltar vid specifika tillfällen som till exempel vid sociala institut. Syftet är att kunna ge en stabil och trygg miljö så att personens sociala inlärning främjas.

Vilka principer arbetar man efter som miljöterapeut?
Det finns olika skolor som utbildar inom miljöterapi, men även några gemensamma principer som gäller för alla områden. Detta kan till exempel vara att man har en öppen kommunikation om vad man planerar med klienten såsom vad man tycker, tänker och känner. Man har gemensamma diskussioner och fattar beslut tillsammans beträffande hur den dagliga hanteringen av boendet sköts. Personen ska delta i sin egna behandling men även också i andra klienters utveckling. Miljöterapeuten och individen ska kunna tolerera en viss grads ifrågasättande, som varför man väljer att agera på ett visst sätt.

Vill man veta mer om miljöterapeuter kan men besöka valboutdanning.no/miljoterapeut/ för mer information.